Ponedeljak - Subota

+381 64 159 88 33
+381 11 66 87 164
+381 64 11 08 327

Balkanska 42, Belgrade, Serbia

Ortopan - snimanje zuba

Eurodentov digitalni rendgen aparat omogućava dobijanje snimka zuba, ortopana, za svega nekoliko minuta. Pripreme za snimanje zuba nisu potrebne, niti je ova aktivnost na bilo koji način bolna za pacijenta.

Vaša specijalistička stomatološka ordinacija Eurodent je uvek na raspolaganju za sve vaše potrebe. Posetite nas u Balkanskoj 42 – vidimo se!

  • Snimanje zuba je nezamenljiva dijagnostička metoda u stomatologiji. Snimak otštampan na posebnoj foliji koji prikazuje celu gornju i donju vilicu sa okolnim anatomskim strukturama, naziva se ortopan. Ortopan takođe daje uvid i u zube koji se nalaze u viličnoj kosti koji još nisu iznikli, ali je teško uočiti da li su ti neiznikli zubi zdravi ili ne.

  • Stomatološka ordinacija Eurodent poseduje aparat najnovije generacije za digitalno snimanje zuba. Eurodent Ortopan daje izuzetno kvalitetan snimak sa izuzetno visokim nivoom oštrine koji omogućava preciznost u dijagnostikovanju potencijalnog problema, a samim tim i planiranje lečenja. Uznapredovana tehnologija uz pomoć koje se vrši snimanje zuba, panoramskog prikaza vilice, omogućava jasnu vidljivost spoljašnjosti zuba i zubnog korena.

  • Svima pacijentima se uvek preporučuje da pri prvom pregledu kod stomatologa naprave ortopan ili snimak zuba. Ortopan će dati uvid stomatologu u vaš potencijalni problem i jasno će moći da uoči da li vam možda niču umnjaci ili takozvane ,,osmice’’. Za ugradnju implantata ortopanski snimak je neophodan kako bi oralni hirurg imao uvid u stanje kosti i da li u toj kosti ima dovoljno mesta za ugradnju implantata i da li je kost dovoljno dobrog kvaliteta. Sistem za 3D snimanje zuba pruža najpreciznije podatke u vezi sa gustinom vilične kosti I njenim promerima zbog čega je neophodan,se ortopan i dalje koristi kao orijentacioni snimak.Stoga je neophodno najpre napraviti ortopanski snimak, a uz dalje instrukcije oralnog hirurga i 3D snimak.

  • Eurodent digitalni apparat za snimanje zuba jepotpuno bezbedan kako za decu tako i za odrasle. Prema proceni FDA, nivo zračenja kom ste izloženi prilikom pravljenja digitalnog snimka zuba je jednak nivou zračenja kom ste izloženi dva dana prilikom obavljanja rutinskih aktivnosti Rendgen aparati starije generacije su imali više nivoe zračenja, ali je uz digitalni rendgen zračenje svedeno na minimum, gotovo zanemarljivo. Za snimanje zuba kod dece Eurodent koristi posebni najsavremeniji programi sa još nižom emisijom zraka tako da su naši najmlađi pacijenti gotovo potpuno zaštićeni od zračenja uz izuzetno viskok kvalitet snimka.

Balkanska 42, Belgrade, Serbia

+381 64 159 88 33
+381 11 66 87 164
+381 64 11 08 327

Ponedeljak - Subota

Iskustva i najnoviji trendovi u stomatologiji

dental-tribune

© 2020 Stomatološka Ordinacija Eurodent. Sva prava zadržana