Ponedeljak - Subota

+381 64 159 88 33
+381 11 66 87 164
+381 64 11 08 327

Balkanska 42, Belgrade, Serbia

Predprotetska hirurgija

Veoma veliki broj ljudi poseduje i nosi mobilne protetske nadoknade. Međutim, manji procenat njih iz vise razloga nije zadovoljan funkcionalnim učinkom proteza. Napretkom stomatološke protetike i usklađivanjem okluziono artikulacionih odnosa, najveći deo ovih pacijenata ipak dobija, pre ili kasnije, funkcionalno prihvatljivu nadoknadu. Ipak još ostaje priličan broj onih koji nisu zadovojni funkcionalnim učinkom proteze, ili je ne mogu uopšte nositi. Najčešći uzrok ovoj pojavi je loša stabilnost i retencija proteze kao posledica nepovoljnih anatomskih uslova.

Današnja preprotetska hirurgija je u stanju da najveći broj ovih slučajeva reši raznim operativnim zahvatima na okolnim graničnim mekim i koštanim tkivima, promenom samih anatomskih odnosa predela proteznog ležišta i tako omogući izradu funkcionalno zadovoljavajućih protetskih nadoknada.

Optimalni uslovi za izradu funkcionalno i estetski zadovoljavajuće mobilne protetske nadoknade su normalno razvijen, odnosno dovoljno širok i visok alveolarni greben. Zidovi alveolarnog nastavka, odnosno strane treba da budu skoro vertikalni, a u horizontalnom smislu sam greben postavljen približno u jednoj ravni. Dubina forniksa ne bi smela biti poremećena niskim pripojem mišića ili ožiljcima. Sluzokoža treba da bude normalne rezilijence, umereno pokretna, ne suviše tanka, niti previše debela.

Najveći broj pacijenata ne zahteva prethodne hirurške intervencije pre protetskog zbrinjavanja.

Za retrogradnu opturaciju koriste se mnogi materijali. Kod nas se najčešcće upotrebljava amalgam.

Kuglicama vate koje se postavljaju oko korena zuba u koštani defekt obezbeđuje se suvo radno poIje. U ispran i posušen kavitet posebnim nosačima unosi se amalgam, zatim dobro uštopuje, a višak ukloni. Posle toga ukloni se vatica, koštani kavitet dobro ispere i proveri da ne zaostanu opiljci amalgama.

Po završenoj opturaciji kanala korena režanj se reponira i šije u prvobitnom položaju. Obično se šije pojedinačnim šavovima. Za šivenje se najčešće koristi svileni neresorptivni konac debljine 3 nule.

Šavovi se prvo postavljaju na uglove režnja, a za­tim naizmenično jedan po jedan.

Pacijentu se nakon operacije daju saveti kojih mora da se pridržava u postoperativnom periodu, da bi postoperativni tok protekao sto urednije. Praktikuje se da se ovi saveti daju usmeno pacijentu posle operacije i da se, takođe, ukratko napišu na papir koji će pacijentu služiti kao podsetnik.

Balkanska 42, Belgrade, Serbia

+381 64 159 88 33
+381 11 66 87 164
+381 64 11 08 327

Ponedeljak - Subota

Iskustva i najnoviji trendovi u stomatologiji

dental-tribune

© 2020 Stomatološka Ordinacija Eurodent. Sva prava zadržana