Ponedeljak - Subota

+381 64 159 88 33
+381 11 66 87 164
+381 64 11 08 327

Balkanska 42, Belgrade, Serbia

Apikotomija - Resekcija korena zuba

Ukoliko želite da izvadite zub a da on ostane u vilici, radi se hirurška intervencija koja podrazumeva otklanjanje vrha korena zuba. Apikotomija je hirurško odstranjenje vrha korena zuba i prisutnog patološkog procesa, granuloma ili ciste. Zahvati kao što je apikotomija omogućuju sanaciju i očuvanje zuba koji se ne mogu izlečiti konzervativnom terapijom, te bi se u protivnom morali vaditi.

Za lečenje periapikalnih lezija preporučuje se endodontska terapija jer je dokazano da veći broj ovih lezija moze uspešno da se leči endodontski (85-98%). U slučaju neuspeha endodontske terapije pristupa se hirurškom lečenju.

Pod hirurškim lečenjem periapikalnih lezija uglavnom se podrazumeva resekcija korena zuba i kiretaza lezije, ali isto tako i ekstrakcija zuba i kiretaza lezije, kao i amputacioni zahvati na korenu zuba. Ekstrakcija zuba je poslednja mera, koja se primenjuje samo onda kada zub nije moguće ni na koji način sačuvati i ostaviti u zubnom nizu.

Pre pristupanja hirurškom lečenju periapikalnih lezija potrebno je ustanoviti i svrhu i opravdanost ove terapije. Naime, i pored mogućnosti uspešnog lečenja periapikalnih lezija na pojedinim zubima, od terapije se odustaje ukoliko zub iz određenih razloga ne može da ostane u ustima za duži vremenski period ili ugrožava izradu protetskog rada. Takode treba odustati od operacije ukoliko pacijent nije motivisan za lečenje i restauraciju zuba. Loša oralna higijena i zapuštenost usne duplje uopšte, znatno sužavaju indikacije za apikoto­miju.

Posle postavljanja indikacije za hirurško lečenje periapikalne lezije potrebno je preoperativno obaviti razgovor sa pacijentom i upoznati ga sa tokom predstojeće intervencije. Najbolje je uputstvo sa savetima o postoperativnom toku predati pacijentu u pisanoj formi.

Pod hirurškim lečenjem se podrazumeva otvoreni hirurški pristup periapikalnoj leziji, gde se pod kontrolom oka uklanja lezija u celosti i vrsi opturacija kanala korena zuba. Sastoji se od niza postupaka kao što su planiranje i formiranje incizije, odizanje mukoperiostalnog režnja, trepanacija kosti, kiretaza periapikalne lezije, resekcija vrha ko­rena zuba, opturacija kanala korena zuba i na kraju repozicija režnja i njegovo ušivanje.

Balkanska 42, Belgrade, Serbia

+381 64 159 88 33
+381 11 66 87 164
+381 64 11 08 327

Ponedeljak - Subota

Iskustva i najnoviji trendovi u stomatologiji

dental-tribune

© 2020 Stomatološka Ordinacija Eurodent. Sva prava zadržana